ceshi

Home>ceshi
ceshi

Zhao Huan

Chairman

Zheng Zhijie

Vice Chairman,President

Zhou Qingyu

Executive Vice President

Zhang Xuguang

Executive Vice President

Cai Dong

Executive Vice President

Song Xianping

Head of Discipline Inspection and Supervision of CDB

Ma Xin

Executive Vice President

Liu Jin

Executive Vice President